Olafur Eliasson

Endless Doughnut

Olafur Eliasson